Get Adobe Flash player

Geschiedenis

De club, oorspronkelijk "Krachtsport Tienen", werd in 1974 opgericht
als een onder-afdeling van het enige jeugdhuis dat Tienen had, 'Het
Eendje'. De club was gelegen net boven het jeugdhuis op de zolder
van de toen nog oude (Artillerie) kazerne. De oprichters waren dhr.
Matheus Hugo, dhr. Viktor Billen en dhr. Lockkamper Julien.

   Geschiedenis    

De omstandigheden waarin het beoefenen van de sport moest
gebeuren liet in het begin heel wat te wensen over. De zolder werd
helemaal omgebouwd tot iets dat op een fitnesszaal kan lijken, maar
toch bleef het een kleine locatie. Door het gebrek aan plaats bleef het
ledenaantal beperkt tot een twintigtal leden.
Op 25 maart 1992 kwam het slechte nieuws dat de stad Tienen de
Oude Kazerne had verkocht aan een bouwproject van de firma
Rogiers. Alle clubs en verenigingen moesten plaats maken voor een
volledig nieuw apartementencomplex, hieronder ook Champion Gym.
Champion Gym moest dus uitkijken naar een andere locatie om hun
clubactiviteiten uit te kunnen oefenen. De huurgelden, opbouw van
nieuwe lokalen en de inrichting ervan brachten grote investeringen
met zich mee. Daarom besloot het bestuur om de club om te vormen
tot een v.z.w.
De nieuwe locatie was dan ook al gevonden. "Champion Gym vzw"
was vanaf dan gevestigd in de Zijdelingsestraat 51. In de nieuwe
locatie was dan ook veel meer plaats en het aantal leden groeide over
de jaren tot meer dan 300.